Program

Program:

  1. Historia matematyki – 2 godz.
  2. Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniem – 2 godz.
  3. Filozofia matematyki – 2 godz.
  4. Matematyka współczesna – 2 godz.
  5. Multimedialna pracownia matematyczna - 4 godz.
  6. Zadania olimpijskie – 9 godz.
  7. Modelowanie matematyczne i nowoczesne technologie przetwarzania informacji– 5 godz.
  8. Teoria liczb i algebra – platforma e-learningowa , 8 godz.
  9. Geometria – platforma e-learningowa , 8 godz.
  10. Kombinatoryka – platforma e-learningowa , 8 godz.

Zajęcia będą odbywać się w soboty w blokach ośmiogodzinnych (godziny dydaktyczne) w salach wykładowych Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach